Garanția Produselor

Politica ALFA CLUJ SRL de Garanție pentru Corpurile de Iluminat cu LED

Prin acest document se stabilește politica  ALFA CLUJ SRL de garanție în procesul de vânzare a corpurilor de luminat cu LED. Această politică se aplică începând cu Ianuarie 2015, în condiții diferențiate pentru corpuri de iluminat de interior, respectiv de exterior. Această politică de garanție se aplică în toate contractele de vânzare între Electromagnetica și Cumpărător. Clauzele de excepție vor fi menționate în Anexe şi vor înlocui clauzele de garanție considerată standard, prevăzute în termenii și condițiile generale. De asemenea, garanția standard se poate extinde la solicitarea Cumpărătorului, în temeiul unor motive pertinente. Pentru aceasta se poate aplica un program de garanție extinsă după consultarea unui reprezentant ALFA CLUJ SRL sau direct a Departamentului Comercial. Această politică de garanție este supusă prevederilor stabilite mai jos, în termenii și condițiile incluse în acest document:

A. Perioada de garanție

Sub rezerva dispozițiilor stabilite în Termenii și Condițiile de Garanție și conform celor precizate mai jos, Cumpărătorul primește garanție pentru perioada aplicabilă, așa cum este descrisă în continuare. Aceasta este considerată “garanția standard”.

Garanție corpuri de iluminat cu LED pentru iluminat interior

Standard

3 ani

Extinsă

4 ani

5 ani

Pentru întreg corpul de iluminat

Garanție corpuri de iluminat cu LED pentru iluminat exterior

Standard

3 ani

Extinsă

4 ani

5 ani

Categoria de clasă de garanție se va stabili cu reprezentantul local sau direct cu Departamentul Comercial

B. Condiții speciale

• Perioada de garanție începe de la data facturării, care coincide cu data livrării.

• Garanția este valabilă pentru produsele care funcționează într‐un mediu cu temperatură ambiantă mai mică cu 5 grade Celsius decât temperatura înscrisă pe eticheta produsului și în fișa tehnică; pentru corpurile de iluminat care nu au marcată temperatura pe etichetă, se consideră temperatura normală de 25°C, și temperatura maximă de + / - 40°C.

• Sistemele de control în rețea nu afectează perioada de garanție.

• Perioada de garanție nu mai este valabilă atunci când Cumpărătorul intervine în setările produsului.

• În caz de reparare sau înlocuire a produsului, restul perioadei de garanție originală rămâne aplicabilă.

• La vânzare, în mod implicit clientul primește "garanția standard“ menționată mai sus. În funcție de aplicație se pot adăuga, la cerere, clauze de menținere a ciclului de viață convenit, după evaluarea condițiilor specifice aplicației.

• Garanția este aplicabilă numai atunci când produsul este manipulat, instalat și întreținut corect, în conformitate

cu instrucțiunile furnizate de ALFA CLUJ SRL

• Solicitarea aplicării condițiilor de garanție va fi luată în considerare numai dacă menținerea fluxului luminos pe durata perioadei de garanție este sub valoarea menționată.

• Informațiile sau documentele utilizate de Cumpărător sunt doar cele furnizate de ALFA CLUJ SRL

C. Rezumatul Termenilor și Condițiilor de Garanție (non‐exhaustivă)

• Această garanție este valabilă numai pentru produsele vândute în România. Pentru alte regiuni, se pot aplica condiții diferite.

• Această garanție este valabilă pentru produsele care au fost instalate în mod corespunzător și sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

• Înregistrările istoricului produsului trebuie arhivate și trebuie să poată fi puse la dispoziția ALFA CLUJ SRL pentru inspecție.

• Un reprezentant ALFA CLUJ SRL va avea acces la produsele defecte. În cazul în care produsele sau alte piese devin suspecte, reprezentantul va avea dreptul de a invita reprezentanți ai altor producători pentru a evalua sistemele de iluminat.

• Dovada de achiziționare a produselor și certificatul de garanție sunt prezentate pentru inspecție împreună cu produsele reclamate.

• Orice lipsă de conformitate, apărută în cadrul termenului de garanție legală, trebuie adusă la cunoștința ALFA CLUJ SRL în termen de 2 luni de la data apariției defectului.

• Orice remediere ori înlocuire va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și cumpărător, perioada de timp nedepășind 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștința ALFA CLUJ SRL lipsa de conformitate a produsului; excepție face cazul viciilor ascunse, în care termenul prevăzut curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

• Nu se consideră a fi o neconformitate în cazul în care, la încheierea contractului, cumpărătorul cunoștea sau nu putea în mod rezonabil să nu cunoască neconformitatea.

• Rezilierea contractului nu este posibilă în cazul unei neconformități minore.

Garanție

Produsele comercializate pe www.alfaled.ro ro corespund condițiilor de calitate și conformitate. Drepturile consumatorilor sunt în conformitate cu legislația Romana în vigoare la data vânzării. Consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului că renunța la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile de la retur. Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil). Acesta clauza se aplica conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicându-se definițiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.e. Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabila doar clienților persoane fizice. Pierderea certificatului de garanție sau a facturii duce la pierderea garanției . Ștergerea seriei (serial number S/N) parțială sau totală de pe produse duce la pierderea garanției . Nu eliberăm duplicate pentru certificatul de garanție . În cazul în care produsul necesita service în perioada de garanție va rugam sa ne contactați. Garanția este valabila pentru folosirea produsului în regim normal. Intervențiile neautorizate sau folosirea incorecta a produsului duc automat la scoaterea lui din garanție. Defecțiunile survenite în urma descărcărilor electrice, șocurilor fizice nu fac obiectul garanției. De asemenea elementele consumabile nu fac obiectul garanției.